Batterier
Effektiv lagring av egenproducerad el
Lagra överskottet av solenergi med våra batterier.

Att välja rätt batterier är avgörande för att din solcellsanläggning ska fungera smidigt och tillförlitligt. Med våra batterier kan du lagra överskottet av solenergi som genereras under dagen och använda den när solen inte skiner. Detta gör din anläggning mer energieffektiv och sparar pengar på lång sikt.

Alla våra batterier är av högsta kvalitet och har utformats för att klara tuffa förhållanden. De är tillverkade med de senaste teknikerna och har hög kapacitet och lång livslängd. Dessutom är de miljövänliga och återvinningsbara.

Vi har ett brett utbud av batterier som passar olika behov och storlekar på solcellsanläggningar. Våra experter hjälper dig att välja rätt batteri för din anläggning och ger dig råd om installation och underhåll.

Köp dina solcellsbatterier från Allsols och få ett pålitligt och energieffektivt system för din solcellsanläggning. Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser och snabb leverans. Kontakta oss idag för att lära dig mer om vårt sortiment av solcellsbatterier!

Batterianläggning
Optimera din solcellsanläggning
Effektiv lagring
Våra solcellsbatterier lagrar överskottet av solenergi för användning vid behov, vilket ger en mer effektiv användning av solenergi och minskar dina elkostnader.
Lång livslängd
Med en livslängd på upp till 20 år och en garanti på upp till 10 år är solcellsbatterier en långsiktig och tillförlitlig investering.
Smart hantering
Huawei solcellsbatterier har smart hantering som gör att du kan övervaka och kontrollera din solcellsanläggning enkelt från din smartphone eller dator.
Skalbara
Våra solcellsbatterier är modulära och kan skalas upp eller ner beroende på dina behov. Du kan enkelt öka lagringskapaciteten när du utökar din solcellsanläggning eller när dina energibehov förändras.
Beställ batteri
Hur man beställer
Så här går processen till från tanke till färdig installation
01.
Kontakta oss
Kontakta oss via vårt formulär, eller prata direkt med en av våra experter genom att ringa 010-171 26 40.
02.
Kostnadsfri offert
Våra experter guidar dig till den bästa lösningen och ger dig en kostnadsfri offert.
03.
Installation och användning
Våra experter hjälper er att installera batterianläggningen och kopplar ihop den med dina solceller. Du kan styra våra produkter via din telefon
Köp till batterianläggning när du köper solceller från oss

När du köper en batterianläggning med installation till ditt hem får du med grön teknik avdrag hela 50% på priset.

Beställ batterianläggning
Vad erbjuder vi
Lär känna våra produkter
Alltid med högkvalitativa produkter och varumärken

Allsol erbjuder kompletta installationer och lösningar för solceller, laddstationer och batterier som hjälper våra kunder att dra nytta av energi på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt.

Våra tjänster utförs med noggrannhet och med kundens behov i fokus. 

Solceller
Producera el med hjälp av våra installationer av solceller
Läs mer
Batterier
Upptäck hur du kan lagra producerad energi på effektivast sätt
Läs mer
Laddstolpar
Effektiv och smart elbilsladdning för ditt hem och för dina resor
Läs mer
Har du frågor?
Hitta svar i vår FAQ eller kontakta oss, vi hjälper dig gärna!
Solceller
Laddstolpar
Batterier
Hur mycket kostar det att installera solceller hemma?

Priset på solceller beror helt allt på storleken på anläggningen, det vill säga anläggningens effekt. Större anläggningar blir oftast mer kostnadseffektiva eftersom det innebär lägre pris per kW. Detta beror på att många fasta kostnader som byggnation av byggställning och transporter är desamma oavsett anläggningens storlek. Priser varierar också beroende på takets beskaffenhet och val av produkter. Det kan vara bra att tänka på att även om det initiala priset för solceller kan vara högt, kan det ge en avsevärd besparing på elräkningen i det långa loppet. 

  

Behövs bygglov för solceller?

I de flesta fall behöver du inte bygglov för att installera solceller på ditt tak, men det finns situationer där det kan krävas. Om solcellerna placeras direkt på taket och i samma lutning som taket, eller om de installeras tätt mot taket på en- eller tvåbostadshus och följer detaljplanen för huset eller anläggningen, krävs normalt sett inte bygglov.

Men om du vill integrera solcellerna i fasad- eller takmaterial (soltak), eller om byggnaden du vill installera solcellerna på har ett högt kulturhistoriskt värde, är blåklassad eller grönklassad (med undantag för vissa kulturmärkta villor), eller ligger i ett område med kulturhistoriskt värde, kan det krävas bygglov. Det kan också krävas bygglov om detaljplanen säger så.

Vi på Allsol tar reda på vad som gäller för dig när det är dags.

Kan jag få bidrag för att installera solceller?

Från och med den 1 januari 2021 infördes ett nytt bidrag för solceller som kallas grönt avdrag. Detta bidrag ges i form av ett skatteavdrag på 20% av både material- och arbetskostnader, vilket är en ökning från det tidigare avdraget på 15%. Det nya investeringsstödet för solceller möjliggör ett bidrag på upp till 50 000 kronor per person och år.

För att använda det gröna skatteavdraget på en totalentreprenad tillämpas en schablon för material- och arbetskostnader. Enligt schablonen räknas 97% av den totala kostnaden som material- och arbetskostnader. Det gröna skatteavdraget blir då 19,4% av den totala kostnaden för solceller, eftersom 0,2 (20%) multiplicerat med 0,97 (97%) ger 0,194 (19,4%).

Det bör noteras att grönt avdrag för solceller har höjts från 15% till 20% från och med den 1 januari 2023. Detta innebär att investerare i solceller nu kan få en ännu större skattefördel för sina investeringar i förnybar energi.

Är det lönsamt med solceller?

Solceller är både lönsamma och miljövänliga. Oavsett om du äger en villa, är medlem i en bostadsrättsförening eller ansvarar för ett lantbruk är det en investering att överväga, och du kan till och med tjäna extra pengar på det. Så, kort sagt, ja, solceller är lönsamma. Vi kommer ta reda på exakt hur lönsamt det kan bli för er för vi lämnar offert.

  

Vilka typer av tak passar för solceller?

Solceller kan installeras på de flesta tak så länge det är relativt skuggfritt och finns tillräckligt med yta åt syd, öst eller väst. Men det är viktigt att taket är i gott skick före installationen eftersom solpanelerna kommer att sitta uppe länge. En solcellsanläggning har vanligtvis en livslängd på över 25 år.

Det finns montagelösningar för de flesta taktyper, såsom tegel-, plåt- och papptak. Men det är viktigt att vara försiktig i vissa fall, som när taket är särskilt känsligt för fukt. Till exempel, om taket saknar papp eller diffusionsspärr under yttertaket, eller om det har äldre lertegelpannor som är spröda och kan skadas vid installation, ökar risken för fuktskador.

Vad är återbetalningstiden för solceller?

Flera faktorer påverkar tiden det tar att betala av en solcellsanläggning, såsom anläggningens kostnad, besparingar från lägre elkostnader, inkomster från försäljning av överskottsel och underhållskostnader. För att underlätta detta har en kalkyl utformats för att på ett enkelt sätt kunna beräkna ekonomin för en solcellsanläggning baserat på individuella förutsättningar.

En grov uppskattning kan dock se ut så här: en 10 kW solcellsanläggning kostar ungefär 180 000 kr före avdrag. Med det gröna avdraget på 19,4% reduceras priset till 145 000 kr. I söderläge producerar anläggningen cirka 9500 kWh per år, vilket leder till en besparing på cirka 11 000 kr per år, både i form av lägre elkostnader och inkomster från försäljning av överskottsel. I detta exempel skulle solcellerna generera en ren besparing efter 13 år. Vanligtvis har större solcellssystem en kortare återbetalningstid.

Hur mycket solceller bör jag installera?

Att bestämma hur mycket solceller man kan installera beror på flera faktorer. Takets storlek och lutning spelar en roll, särskilt om det inte finns tillgänglig markyta för installationen. Det är också viktigt att överväga sin egen elförbrukning och hur mycket man är villig att investera i solcellerna. Om man producerar mer el än vad man använder på årsbasis kan det påverka ekonomin negativt då man inte får skattereduktionen på 60 öre per kWh för den överskottsel som produceras.

En vanlig solcellsanläggning har en effekt på mellan 5 kW - 15 kW och tar upp mellan 25 - 75 kvadratmeter. Dessa anläggningar kan vanligtvis installeras på de flesta villatak. Det är viktigt att notera att solcellsanläggningar med en effekt på mindre än 3 kW kan bli relativt dyra på grund av fasta kostnader som byggnation av byggställning och transporter.

Hur fungerar skattereduktionen?

Som solcellsägare har man möjlighet att få skattereduktion på 60 öre per kWh för såld el, men man får endast skattereduktion för såld el som motsvarar mängden el som köps in. Detta innebär att om man på årsbasis producerar mer solel än vad man gör av med, så blir den överskottsel som säljs värd 60 öre mindre per kWh. Skattereduktionen utbetalas vanligtvis först året efter i samband med deklarationen, och den står oftast förtryckt på deklarationsblanketten. Detta gäller för solcellsägare med en huvudsäkring på högst 100 A.

Hur lång tid tar det att ladda en elbil?

Det finns två huvudsakliga typer av laddning för elbilar - normalladdning (AC) och snabbladdning (DC). För de flesta laddboxar som används i hemmet är normalladdning standard. Att ladda en elbil från 0-100% via en laddbox hemma tar i genomsnitt mellan 5 till 8 timmar. Tiden det tar beror på hur mycket ström bilen kan ta emot och tillgänglig effekt från fastigheten.

Vad kostar det att ladda min elbil?

En vanlig fråga bland personer som överväger att skaffa en elbil är hur mycket det kostar att ladda den. Priset på laddningen påverkas av flera faktorer, såsom var du laddar, elpriset, tidpunkten för laddning och fordonets effektivitet. Det kostar ungefär 1,5 kr per kWh att ladda en elbil hemma. En elbil drar i genomsnitt 2 kWh per mil, vilket innebär en bränslekostnad på cirka 3 kr per mil. Om du väljer att ladda på en offentlig laddstation eller snabbladdare blir priset högre.

Vad är dynamisk lastbalansering?

Våra laddboxar har ett tillval som kallas dynamisk lastbalansering, vilket hjälper till att skydda din huvudsäkring. Genom att övervaka hur mycket el som används i resten av ditt hem kan laddboxen anpassa mängden el som används för att ladda din bil i realtid. Detta gör det möjligt att använda den tillgängliga kapaciteten i huset på ett mer effektivt sätt, så att bilen kan laddas snabbare utan att orsaka överbelastning av huvudsäkringen eller kräva en uppgradering av elnätsabonnemanget.

Får man bidrag för laddbox?

Från och med den 1 januari 2023 år infördes avdraget Grön teknik som inkluderar installation av laddbox hemma. Avdraget fungerar på samma sätt som ROT- och RUT-avdraget, vilket innebär att du får avdraget direkt på fakturan. Du kan få upp till 50% av material- och arbetskostnaderna avdragna vid installationen av en smart laddbox hemma. Avdraget är tillämpligt på alla installationer som påbörjas och betalas från och med den 1 januari 2021.

  

Vad är ett solcellsbatteri?

Solcellsbatteri är en typ av batteri som används för att lagra överskott av energi som produceras av solceller. Batteriet är kopplat till solcellerna och kan lagra den energi som inte omedelbart används i byggnaden för senare användning på kvällen eller nästa dag. Solcellsbatterier som används i bostäder och villor har en lagringskapacitet på mellan 5 och 15 kWh.

Hur fungerar lagring av solenergi i batteriet?

Solenergi kan lagras i batterier för att användas senare när solen inte skiner eller när efterfrågan på el är högre än solcellernas produktionskapacitet. När solcellerna producerar mer el än vad som används direkt i fastigheten, skickas överskottet till batteriet där det lagras som likström. Batteriet omvandlar sedan likströmmen till växelström när den behövs för användning i fastigheten.

Lagringsprocessen styrs av ett styrsystem som övervakar solcellerna, batteriets status och fastighetens energiförbrukning. När fastigheten behöver el och solcellerna inte producerar tillräckligt med el, kommer styrsystemet att använda lagrad el från batteriet för att möta efterfrågan.

Det finns olika typer av solcellsbatterier som skiljer sig åt i kapacitet, livslängd och pris. Vanliga batterityper är blybatterier, litiumjonbatterier och natrium-nickelklorid-batterier. Valet av batterityp beror på fastighetens energibehov och budget.

Vilka olika typer av batterier finns det?

Det finns olika typer av batterier, bland annat litiumbatterier, nickelmetallhydridbatterier och blybatterier. Litiumbatterier är vanligtvis gjorda av litiumjärnfosfat och är den batteriteknik som vanligtvis används till solcellsanläggningar i villor. Dessa batterier har bra prestanda och kan snabbt laddas och tömmas. Vanligtvis är solcellsbatterier i litium gjorda av litiumjärnfosfat (LFP), som anses vara den säkraste tekniken. LG Chem, BYD, Huawei, Ferroamp och Solax är några av de ledande tillverkarna av litiumbatterier.